Predstavitev

Naša kmetija zaobsega nekaj več kot osem hektarjev travinja. Zaradi majhnosti kmetija ni primerna za intenzivne živinorejske panoge. Sam nagib terena in precej teška tla pa onemogočata klasično poljedeljstvo. Odločili za ekološki način kmetovanja in se v nadzor, ki ga izvaja Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor, vključili leta 1999.Na kmetiji Tomažuc ima ukvarjanje s sadjarstvom dolgo tradicijo. Že več generacij nazaj so naši predniki gojili to ljubezen. Tako se je tudi mojma staršema porodila ideja o sadovnjaku. Ker sta se že od mladih nog ukvarjala s cepljenjem in razmnoževanjem sta se odločila, da bosta sadike za sadovnjak vzgojila sama. No, in ostalo je pri tem. Tako od leta 1998 vzgajamo sadike. Naša posebnost so prav gotovo starejše odpornejše sorte.


Pridelava sadik z upoštevanjem ekološkega načina kmetovanja se v marsičem loči od konvencionalne pridelave, vendar moramo tudi tu vzgojiti sadiko, ki izpolnjuje normative iz pravilnika o kakovosti sadnih sadik (višina, premera sadike nad koreninskim vratom, razvitost koreninskega sistema, zaceljenosti rane ob cepljenem mestu) iz konvencinalne pridelave in ustreznega zdravstvenega stanja brez škodljivih organizmov (žuželk, pršic, ogoršic, bakterij, gliv, virusov,...).


Ekološka pridelava sadik zahteva bistveno večjo porabo ročnega dela v vseh fazah obdelave in rasti, ter pogostejše preglede rastlin med vegetacijo. Opažamo, da se pri nadaljni rasti in gojenju teh dreves pokaže večja odpornost, dobra rast in zgodnejša rodnost.

  


Pred leti smo našim strankam lahko ponudili sadike jablan (na sejancu, MM-106 in M-9), hrušk (sejanec in MA-kutina) ter češnje (sejanec, colt). Sedaj se naši ponudbi pridružuje paleta drugih sadnih vrst, med njimi breskve, marelice, kutine, nashi, slive,... na različnih podlagah.
Naše sadike lahko naročite tudi preko našega elektronskega naslova, kamor se lahko obrnete tudi po nasvet.
Kontakt  | Nasveti za sajenje  | Cenik


EKSRP

EKSRP
Forum gostuje na strani ZEKZš                    Kontakt